+90 212 220 13 13 info@saferindustry.com
  • English
  • Türkçe

Faaliyet Alanları

Safer Endüstri

E-House

  • E-House projelendirilmesi ve imalatı.
  • Zayıf akım sistemlerinin tasarım ve montajı.
  • HVAC sisteminin tasarımı ve kurulumu.
  • Yangın algılama ve söndürme sistemlerinin kurulumu.
  • OG ve AG sistemleri ve yardımcı ekipmanlarının E-House içine montajı ve testi.
  • E-House’ların sahaya sevki, beton temelleri yapımı ve montajı.
  • Saha bağlantılarının, topraklamasının ve yıldırımdan korunma tesisatının kurulması.